ผู้บัญชาการ

1. ข้อมูลประจำตัว
1.1 ยศ ชื่อ ชื่อสกุล พลตำรวจโทติณภัทร ภุมรินทร์
1.2 ตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง

 

 

 

 

 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ