ข่าวประชาสัมพันธ์
กำชับการใช้รถผ่านทางพิเศษ ปฏิบัติตามระเบียบฯ การผ่านทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 1 )
กำชับการใช้รถผ่านทางพิเศษ ปฏิบัติตามระเบียบฯ การผ่านทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 2 )
แจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร.
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็น นสต. พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรองในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๒ อัตรา
ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความถนัดทางเชิงช่าง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางเชิงช่าง ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๖(เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางเชิงช่าง ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๖
คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดสำนักงานส่งกำลังบำรุง
ประกาศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดสำนักงานส่งกำลังบำรุง (กองโยธาธิการ) พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๑๘ อัตรา
ขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับกำลังพลถวายความปลอดภัยพร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
 

 
ถัดไป >>
 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ