ภาพกิจกรรม
         
       
    สกบ.ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรให้ภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.พ. ๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท    
   
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการตำรวจในสังกัด สกบ. ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 19 เมษายน 2559   โครงการฝึกอบรมทบทวนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 23 พ.ค.-1มิ.ย.59 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์   โครงกาiทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจในสังกัด สกบ. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2559
         
   
การบรรจุบุคคลภายนอกเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุง   โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ สกบ. วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙   โครงการร่วมกันทำความสะอาดบ้านพักอิสระ สกบ. เลขที่ 52 วันที่ 23 เมษายน 2559
         

อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

ตรวจความพร้อมชุดEOD เพื่อสนับสนุนภารกิจปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ์

พิธีทำบุญปีใหม่ ณ วัง พลโทหม่อมเจ้าอมรทัต กฤษดากร

         

พิธีมอบเสื้อพระราชทาน Bike For Dad

โครงการ Big cleaning day สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พิธีปล่อยแถวกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for dad

         

สัมมนาพัทยา

         

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
         

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา

โครงการฝึกอบรมทบทวนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

         

การเปิดโครงการกีฬาแข่งขันฟุตซอลภายใน

         

บริจาคโลหิต 2557

งานวันสถาปนา 2557

big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการตำรวจ สกบ.

ทดสอบสมรรถภาพและแข่งขันกีฬา

กิจกรรมแห่เทียน

ตรวจ 5 ส สกบ.

เตรียมความพร้อมติดตั้ง cctv สกบ.

การตรวจความสะอาดหน่วยงานใน สกบ.

วันส่ง-รับมอบตำแหน่ง ผบช.สกบ.

การซ้อมแผนเผชิญเหตุของสำนักงานส่งกำลังบำรุง

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการตำรวจ สกบ.

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ