ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบสีฯ พ.ศ. 2556
1.ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการกำหนดสีฯ (1)
2.ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการกำหนดสีฯ (2)
3.ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการกำหนดสีฯ (3)
4.แบบการทาสีอาคารขนาดใหญ่
5.แบบการทาสีอาคารขนาดกลาง
6.แบบการทาสีอาคารขนาดเล็ก
7.แบบที่พักสายตรวจ
8.รูปแบบยานพาหนะ รถเก๋ง (1)
9.รูปแบบยานพาหนะ รถเก๋ง (2)
10.รูปแบบยานพาหนะรถกระบะ (1)
11.รูปแบบยานพาหนะรถกระบะ (2)
13.รูปแบบยานพาหนะรถตู้ (2)
14.รูปแบบยานพาหนะรถจักรยานยนต์
15.รูปแบบเรือ
16.รูปแบบเฮลิคอปเตอร์
ลักษณะที่ 57 การจัดทำป้ายชื่อหน่วยงานของ ตร
1.บันทึกข้อความ
2.ประกาศ
3.ลักษณะที่ 57 (1)
4.ลักษณะที่ 57 (1)
5.ป้ายสถานีตำรวจ สน.
6.ป้ายสถานีตำรวจ สภ.
7.แบบป้ายอาคาร
8.ป้ายอาคารขนาดใหญ่
9.ป้ายอาคารขนาดกลางและเล็ก
10.ป้ายประชาสัมพันธ์และบริการ สภ.
11.ป้ายประชาสัมพันธ์และบริการ สน.
 
 

   
 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ