โปรแกรม
 
 
โปรแกรมสแกนไวรัส
 
  avira_antivir_personal_en     ดาวน์โหลด (ฟรีแวร์)
  เป็นโปรแกรมสแกนไวรัส ตัว Update ที่ควรมีไว้ประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 
 
  CPE17AntiAutorun1400       ดาวน์โหลด (ฟรีแวร์)
  เป็นโปรแกรมสแกนไวรัส Flash Drive แบบ Autorun ที่ใช้ดีตัวหนึ่ง
     
     
     

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ